Podporte ONTIS

Milí priatelia,
naše občianske združenie má veľké plány a ciele. Za rok našej činnosti sa nám podaril už nemalý kus práce. Na realizovanie našich zámerov ale potrebujeme finančné prostriedky. Preto si Vás dovoľujeme požiadať o pomoc a spoluprácu. Ak máte záujem podporiť činnosť nášho občianskeho združenia, ponúkame Vám tieto možnosti:

1. Priamy finančný dar

Pravidelné mesačné príspevky – radi by sme vytvorili sieť pravidelných prispievateľov – akákoľvek suma zasielaná pravidelne viacerými sympatizantmi môže byť veľkou pomocou Príležitostný príspevok – podľa Vášho uváženia môžete prispieť na konkrétnu vec alebo bez určenia použitia. Garantujeme vám, že vaše peniaze určené na konkrétny účel budú skutočne vynaložené týmto smerom.

2. Kúpou našej publikácie

Zakúpte si Sprievodcu hradmi zakarpatskej Ukrajiny a podporíte vydanie ďalších kníh a publikácií s turisticko-historickou tematikou.

3. 2 % z daní

  • Ak ste zamestnanec, ktorému ročné zúčtovanie dane spracováva zamestnávateľ a rozhodnete sa venovať svoje 2% nám, najskôr vám musí zamestnávateľ vystaviť Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti. Na základe tohto tlačiva potom vyplníte Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane. Obidve tlačivá za vás odovzdá na daňovom úrade buď váš zamestnávateľ alebo ich donesiete nám a my sa o to postaráme. Termín ich odovzdania na daňový úrad je 30.4.2018 (pre zamestnancov).

  • Ak ste zamestnanec alebo fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie a rozhodnete sa venovať nám svoje 2%, označíte túto skutočnosť priamo v daňovom priznaní. V daňovom priznaní FO typ A je to v oddiely VIII., v daňovom priznaní FO typ B je to v oddiely XIII. Musíte tak urobiť do 31.3.2018.

  • Ak ste právnická osoba(živnostník, s.r.o., a pod.) môžete nám venovať 2% z daní iba v tom prípade, ak do termínu odovzdania daňového priznania venujete buď nám alebo inej verejnoprospešnej organizácii (nemôže to byť cirkevný zbor) dar vo výške 0,5% z daní. Ak ste nevenovali žiadnej organizácii takýto dar, potom nám môžete venovať iba 1,5% z daní. Je potrebné to označiť priamo v daňovom priznaní PO – časť IV. Pozor – dar treba mať potvrdený darovacou zmluvou. Ak sa ňou neviete preukázať, môžete byť sankcionovaní. Toto sa musí uskutočniť do 31.3.2018.

3% z dane nám môžete poukázať ak ste pre naše o.z. odpracovali viac ako 40 hodín dobrovoľníckej práce. V takom prípade musíte k daňovému priznaniu doložiť potvrdenie, ktoré vám môže vystaviť naše občianske združenie.

Budeme radi, ak pre ONTIS získate 2% z daní aj od svojich známych!

Údaje, ktoré môžete potrebovať:

Obchodné meno: Občianske združenie ONTIS

Adresa: Sokolovská 1689/2B, 066 01 Humenné

Právna forma: občianske združenie

IČO: 50225103

DIČ: 2120269624

Číslo účtu: SK04 7500 0000 0040 2305 4798

V prípade potreby doplňujúcich informácií nás neváhajte kontaktovať:

Ing. Jozef Füry, tel.: 0904894042 
Mgr. Iveta Rusňáková, tel.: 0915948953